Brand in de stad

Vianen 5
Gezicht op de Lekpoort

Rampen bleven de vestingstad niet bespaard. In 1444 vond een grote stadsbrand plaats die begon in een hooischuur, waarin hooi lag dat niet voldoende gedroogd was. Bij de brand kwamen vijf mensen om. Een kleine honderd jaar later, in de zomer van 1540, brandde opnieuw een gedeelte van de stad af, waaronder de kerk. Alleen de toren bleef gespaard. Na het overlijden van Wolfert van Brederode in 1679 erfde het Duitse huis Lippe de vrije heerlijkheid. In 1696 brandde kasteel Batenstein gedeeltelijk af. Bijna 30 jaar later, in 1725, kochten de Staten van Holland en West-Friesland de stad en pas in 1795, nadat de Fransen heer en meester waren geworden in ons land, ging Vianen echt tot Nederland behoren en verdween de status vrije heerlijkheid. Aan het begin van de 19e eeuw werd het grootste deel van de stadsmuren, de Oost- en de Landpoort gesloopt. De Lekpoort bleef over, samen met de Hofpoort. Wat over was van kasteel Batenstein, eens een van de mooiste kastelen van ons land, werd afgebroken.

  1. Marktrecht
  2. Verlening stadsrecht
  3. Onder de heren van Brederode
  4. Brand in de stad