Onder de heren van Brederode

Vianen 4
Hendrik van Brederode (1531-1568)

Tot de oudste gebouwen behoren het stadhuis, dat in 1425 gebouwd was, en de kerk, die oorspronkelijk gewijd was aan Maria Hemelvaart, maar in handen kwam van de gereformeerden toen Hendrik van Brederode overging tot de hervorming. Hij behoorde tot de adellijke familie die van 1414 tot 1679 Vianen in eigendom had. De Brederodes zorgden ervoor dat de stad tot bloei kwam en maakten van Vianen een welvarende stad. Tijdens de Republiek was Vianen een vrije heerlijkheid: een ministaatje, dat deel uitmaakte van het Duitse Rijk. In de praktijk echter moesten de heren van Vianen jaarlijks geld betalen aan de Republiek en werd de vestingstad beschouwd als een onderdeel daarvan. De Brederodes speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Holland, onder meer in de Hoekse en Kabeljauwse twisten en aan het begin van de Opstand. Hendrik van Brederode (1531-1568) bood landvoogdes Margaretha van Parma in 1566 het smeekschrift der edelen aan en organiseerde het verzet in verschillende plaatsen, onder andere in zijn woonplaats Vianen. Hij was getrouwd met Amelia van Nieuwenaer, een achternicht van Willem van Oranje.

  1. Marktrecht
  2. Verlening stadsrecht
  3. Onder de heren van Brederode
  4. Brand in de stad