Breukelen

Breukelen 1
Vlag van Breukelen

Tot de vroege middeleeuwen was de Vechtstreek nauwelijks bewoond. Door de uitgestrekte veenmoerassen was het gebied ongeschikt voor bewoning. In 720 wordt er in Attingahem (Breukelen) een houten kerkje gesticht. Het stadsdeel Brooklyn van New York is naar Breukelen genoemd.

  1. Rampjaar
  2. Buitenplaatsen
  3. Kasteel Nijenrode