Het Rampjaar 1672

De Fransen vallen de Nederlanders binnen over de Rijn bij Lobith

Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos

1672 staat in Nederland bekend als het Rampjaar. Achtereenvolgens verklaren Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen de Republiek de oorlog. Onze landsverdediging blijkt door jarenlange verwaarlozing nauwelijks een hindernis voor de vijand. De Fransen trekken op 12 juni 1672 over de Rijn bij Lobith en verslaan het zwakke leger van de Republiek. Twente en het graafschap Zutphen worden bezet. Paniek breekt uit in de niet bezette delen van de Republiek.

Een wijs besluit

Zonder al te veel moeite trekken de legers van Lodewijk XIV verder landinwaarts. Snel hebben ze ook de steden Woerden, Naarden en Utrecht ingenomen. In en om Utrecht vestigen de Fransen zich met een enorme legermacht. Het economisch hart van de Republiek, Amsterdam, wordt nu ernstig bedreigd en de regering is in paniek. In allerijl wordt besloten om een oud middel uit de kast te halen: het inrichten van een waterlinie.


  1. Water als wapen
  2. Macht en politiek
  3. Het Rampjaar 1672
  4. Water als laatste redmiddel
  5. Werk in uitvoering
  6. Van oud naar nieuw