Huis van Oranje

IJsselstein 4
Heer van IJsselstein: Willem van Oranje

De Baronie kwam na de Van Amstels in handen van de familie Van Egmond en vervolgens in 1551 de familie Van Oranje Nassau. Nog altijd is de koning van Heer IJsselstein. Door de binding aan het Huis van Oranje kon IJsselstein tot 1795 een aparte positie innemen binnen de Republiek der Verenigde Nederlanden. De meeste Oranjes lieten het beheer van IJsselstein over aan de leiding ter plaatse. Een uitzondering was Maria Louise van Hessen-Kessel, bijgenaamd Marijke Meu, die in 1732 de rechten van haar zoon Willem IV kreeg. Marijke Meu verbleef vaak in IJsselstein. Zij kende premies toe voor het bouwen van huizen en nam de protestanten uit Bohemen (Hernhutters) in bescherming.

  1. Maria van Eiteren
  2. IJsselstein versus Utrecht
  3. Huis van Oranje
  4. Recente verleden