Macht en politiek

Prins Willem III

Prins Willem III

Op 4 november 1650 wordt in de Republiek Prins Willem III geboren. Aangezien zijn vader stadhouder Willem II, acht dagen voor zijn geboorte overlijdt, ontstaat er een machtsvacuüm dat wordt opgevuld door de uiterst intelligente regent Johan de Witt.

Nadat Johan de Witt en zijn broer Cornelis op gruwelijke wijze zijn gelyncht in Den Haag, krijgt Willem III als nieuwe stadhouder in 1672 de macht. In 1677 treedt hij om politieke redenen in het huwelijk met de Engelse Maria Stuart II. Hij zal tot zijn dood in 1702 heersen over de Republiek.

Lodewijk XIV, een markant figuur

In tegenstelling tot de Republiek, kent de Franse monarchie onder zijn koningen een zeer overdadig hofleven. Op 5 september 1638 wordt aan het Franse hof een jongen geboren, Lodewijk XIV. Lodewijk trouwt in 1660 met Maria Theresia van Oostenrijk. Hoewel zij hem zes kinderen schenkt, heeft hij vele buitenechtelijke relaties.

Vanaf 1661 tot aan zijn dood in 1715, zal Lodewijk XIV zijn land met veel grandeur maar met harde hand regeren, als Lodewijk de Zonnekoning.

Door het streven van de Nederlandse Republiek om via de verdragen Frankrijk buiten te sluiten heeft Lodewijk XIV een grote afkeer tegen de Republiek gekregen. Om de ‘opstandige’ Hollanders een lesje te leren besluit hij in 1672 de Republiek aan te vallen.


  1. Water als wapen
  2. Macht en politiek
  3. Het Rampjaar 1672
  4. Water als laatste redmiddel
  5. Werk in uitvoering
  6. Van oud naar nieuw