Maria van Eiteren

IJsselstein 2
Beeldje: ‘Maria van Eiteren’

In de 14e eeuw ontwikkelde er zich een verering rondom een Mariabeeldje dat ergens aan de slootkant in Eiteren (Heyteren) was gevonden. Dit beeldje ook wel de ‘Maria van Eiteren’ genoemd trok vele pelgrims naar IJsselstein en zo werd dit plaatsje een bedevaartsoord.

  1. Maria van Eiteren
  2. IJsselstein versus Utrecht
  3. Huis van Oranje
  4. Recente verleden