Marktrecht

Vianen 2
Gezicht op Vianen

Vianen is in de tweede helft van de 13e eeuw gesticht vanuit het kasteel ‘Op de Bol’, dat op de zuidelijke overwal van de Lek lag. In 1271 ontving de eigenaar van het kasteel, Sweder van Beusichem, van de bisschop van Utrecht het recht om twee keer per jaar een markt te houden in de omgeving van zijn burcht. Dat was van belang voor de ontwikkeling van de nederzetting. Nog belangrijker was het graven van de Vaartse Rijn, waarvan de monding in 1288 tegenover Vianen kwam te liggen. Naast deze waterweg lag een landweg en door middel van een veer over de Lek kwam men vanuit Vreeswijk in Vianen. De route vanuit Utrecht liep dus via Vianen.

  1. Marktrecht
  2. Verlening stadsrecht
  3. Onder de heren van Brederode
  4. Brand in de stad