Verlening stadsrecht

Vianen 1
Landpoort van Vianen

In 1355 en 1336 gaf Willem van Duivenvoorde, de heer van Vianen, het plaatsje stadsrechten en begon de ontwikkeling tot vestingstad. De graaf van Holland vond het nodig dat op deze strategische plek een versterkte nederzetting lag en Van Duivenvoorde voorzag Vianen daarom van verdedigingswerken: muren, waltorens en ronddelen, alles met kijk- en schietsleuven. Elk verdedigingswerk had een poort: de Lekpoort in het noorden, aan de oostkant de Oostpoort, in het zuiden de Landpoort en de Hofpoort in het westen. De Lek- en de Landpoort dienden ook als gevangenis. Buiten de muren lier de heer van Vianen een gracht graven. Het kasteel ‘Op de Bol’ werd gesloopt en in de noordwesthoek van de vestingstad, buiten de stadsmuren, verrees een nieuw kasteel: Batenstein. Binnen de stadsmuren ontstond een stad in de Bastide bouwvorm met de Voorstraat als centrale as en parallel daaraan de Kerkstraat en de Achterstraat. Drie bebouwingsstroken dus, met daartussen smalle straatjes. Het middeleeuwse stratenplan is nog steeds zichtbaar binnen de omwalling van de stad. Aan de Voorstraat, de Langedijk en de Buitenstad, die naar de haven en veerstoep leidde, kwam de belangrijkste bebouwing. Bijna elk pand heeft een eigen bouwstijl wat heeft geleid tot een grote verscheidenheid in architectuur.

  1. Marktrecht
  2. Verlening stadsrecht
  3. Onder de heren van Brederode
  4. Brand in de stad