Tachtigjarige Oorlog

Oudewater 2
Uiteindelijk zou Oudewater grotendeels in vlammen opgaan, de kerk zou blijven staan

In het begin van wat later bekend zou worden als de 80-jarige oorlog (1568-1648), sluit Oudewater zich aan bij de opstandelingen en erkennen zij Willem van Oranje in juni 1572 als stadhouder. Een kleine drie jaar later ontdekt Willem van Oranje dat de Spanjaarden plannen voorbereiden om Oudewater begin juli te veroveren. Hij geeft de opdracht om de dijken van de Hollandse IJssel door te steken en vrouwen en kinderen naar Gouda te sturen. Aan beide bevelen wordt geen gehoor gegeven, met verschrikkelijke gevolgen.

  1. Tachtigjarige Oorlog
  2. Oudewaterse Moord
  3. Heksenwaag