Water als wapen

Nederland is ondanks alle maatregelen nog steeds kwetsbaar voor overstromingen

Nederland: Waterland

Water is onmisbaar, maar kan in Nederland, dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt, ook voor grote overlast zorgen. Toch is het ons in de loop van de tijd gelukt door middel van dijken, sluizen en andere ingenieuze waterwerken het waterniveau op peil te houden, zodat wij geen natte voeten krijgen. Daarover bestaat zelfs een Frans gezegde:

God heeft de wereld geschapen, behalve Nederland: dat hebben de Hollanders zelfgemaakt!”

Oorlog en water

Het water is niet alleen maar een vijand van de Nederlanders. In 1568 breekt een opstand uit tegen de Spaanse bezetter die tot 1648 zal duren: de Tachtigjarige Oorlog. De Hollanders ontdekken dan de defensieve functie van het water. Door met opzet polders onder water te zetten, weten de Hollanders de Spaanse vijand op afstand te houden. Dit expres onder water zetten van land wordt inunderen genoemd. De oorlog eindigt in 1648 met de erkenning door Spanje van de Republiek der Verenigde Nederlanden.


  1. Water als wapen
  2. Macht en politiek
  3. Het Rampjaar 1672
  4. Water als laatste redmiddel
  5. Werk in uitvoering
  6. Van oud naar nieuw